Betaling collegegeld en examengeld door digitale machtiging

De TU Delft raadt je aan om de betaling te regelen vóór 31 augustus via de digitale machtiging. Met je DigiD vul je via Studielink eerst je betaalgegevens in die je bevestigt. Vervolgens bevestig je de digitale machtiging. Betaalt iemand anders voor jou, dan kun je dit via Studielink aangeven. Degene die voor jou gaat betalen moet de digitale machtiging dan bevestigen met zijn of haar DigiD.  Het tijdstip waarop de TU Delft deze machtiging ontvangt, is het moment dat aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Is de inschrijving voor de 11e van de maand voltooid, dan wordt het collegegeld diezelfde maand geïncasseerd.

Vanaf 1 oktober is het niet mogelijk om een digitale machtiging af te geven.
Voor het studiejaar 2017-2018 gebruik je dit formulier.

Zie voor meer betaalwijzen ook deze website.

Voorwaarden rekeningnummer
De rekening waarvan het bedrag afgeschreven moet worden, mag geen spaarrekening zijn en ook geen rekening buiten de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco. Wijzigingen van het rekeningnummer die minder dan 10 dagen voor de inningsdatum worden doorgegeven kunnen niet meer op tijd doorgevoerd worden. In dat geval vindt de inning nog van het oude rekeningnummer plaats. 

Gespreide inning
Via de digitale machtiging kun je het collegegeld betalen in 12 maandelijkse termijnen. Dit gebeurt achteraf. De eerste inningdatum is gesteld rond 23 september en de laatste rond 23 augustus. Er wordt eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht als je in termijnen betaalt.  Deze toeslag wordt tegelijk met de eerste termijn afgeschreven. Als je je na inning van de eerste termijn (inclusief de toeslag) bedenkt en alsnog het resterende collegegeld in één keer overmaakt, blijf je wel de toeslag verschuldigd. Gedurende het gehele studiejaar kun je deelnemen aan de gespreide inning. 

Examengeld
Als extraneus kun je alleen het examengeld per eenmalige incasso voldoen, dan wel via bankoverschrijving.

Boeteclausule
Als incasso van het college- of examengeld in een bepaalde maand niet mogelijk is door saldotekort of blokkade op de rekening, wordt je aangemaand. Zie voor meer informatie de Voorwaarden en boeteclausule.

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu