Andere wijze van betaling

De TU Delft raadt je aan om de betaling te regelen via de digitale machtiging. Ben je niet in staat om via een machtiging te betalen of indien je hier bezwaar tegen hebt, dan dien je in één keer het volledig verschuldigde bedrag zelf over te maken voor 31 augustus.

Je hebt een buitenlands diploma en je neemt services af (huisvesting, visum)
Je moet zelf vóór 1 juli het collegegeld en de servicekosten hebben overgemaakt. Je hoeft geen betaalgegevens in te voeren in Studielink. Heb je het bedrag op tijd betaalt dan mag je de berichten over de betaling negeren.

Iemand anders betaalt (dit geldt alleen bij het wettelijk tarief)
Wordt het collegegeld door een ander overgemaakt, vul dan dit formulier in voor 2017/2018 of voor 2018/2019 en stuur het op naar de CSa. Het is niet mogelijk om het verschuldigde bedrag contant te voldoen. 

Je betaalt zelf via bankoverschrijving
Als je niet via de digitale machtiging kunt of wilt betalen, dan kun je het bedrag zelf overmaken. Het totaal verschuldigde bedrag maak je over op rekeningnummer IBAN (NL87ABNA0539856568) en de BIC code (ABNANL2A) ten name van Technische Universiteit Delft o.v.v. je studienummer. Bij betaling vanaf een buitenlands rekeningnummer zijn de bankkosten voor de opdrachtgever. Informeer bij je bank hoe hoog deze kosten zijn. Zorg er voor dat je in het totaal bedrag ook de bankkosten dekt.

Schakelopleiding
De vergoeding die betaald moet worden voor het volgen van een schakelopleiding is afhankelijk van het aantal te behalen studiepunten. Deze bedraagt het proportionele deel van het wettelijke collegegeld en wordt in één keer vooraf betaald door het afgeven van een papieren machtiging. Voor 2017/2018 is dit 1/60 maal 2006 Euro, ofwel ongeveer €33,43. Om de betaling te regelen, vul je alleen het rapportage- en machtigingsformulier in en onderneem je geen actie in Studielink. Deze ontvang je via de faculteit. Heb je nog geen oproep van de faculteit gekregen, neem dan zelf contact op.
Er vindt geen restitutie plaats bij het voortijdig stoppen met de schakelopleiding of in het geval je minder studiepunten hoeft te doen. Klik hier voor meer informatie.

Beurs
Als je een  door de TU Delft goedgekeurde  volledige beurs toegewezen hebt gekregen waardoor jij zelf geen collegegeld hoeft te betalen dan negeer je de betaalgegevens in Studielink. 

Verwerking
Het volledige collegegeld, examengeld of vergoeding moet door de TU Delft uiterlijk 31 augustus (of voor aanvang van de opleiding) ontvangen zijn. Hou er rekening mee dat de administratieve verwerking van de bankoverschrijving kan oplopen tot tien werkdagen. Inschrijven met terugwerkende kracht is wettelijk niet toegestaan. Als je niet staat ingeschreven, terwijl je wel onderwijs- en examenvoorzieningen hebt gevolgd, dan heeft dit financiële gevolgen.

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu